Fasadrenovering

Helrenovering av puts- och tegelfasader, omfogning

Med våra växlande klimat i Sverige utsätts våra fasader för mycket påfrestning och stora temperaturväxlingar. Putsade fasader och tegelfog tenderar spricka med tiden. Börjar bitar lossna dröjer det inte länge innan fasaden ser tråkig och fallfärdig ut.

En fasadrenovering ger ordentligt lyft för din fasad, oavsett om du behöver foga om mellan tegelstenarna, renovera existerande puts eller om du vill lägga ny puts på en tegelvägg som du inte är nöjd med.

Vi har bred expertis inom fasadrenovering, puts- och omfogningsarbeten. Kontakta oss för mer information och ett platsbesök!

Offertförfrågan

Murning och putsning inomhus

Klä in tegelväggar med fräsch puts

Tegelväggar har sin charm men är kanske inte alltid det mest praktiska alternativet, i synnerhet inomhus. Det finns mycket struktur som samlar damm och smuts. Många hus har karga och kalla källarvåningar med tegel som kanske går att inreda och göra mer beboeligt och användbart genom att klä in teglet med puts.

Ibland finns även behov av rumsavskiljare, hel eller halvvägg. Vi har kompetens även inom murning och kan därav både laga eller mura nya väggar.

Nedan kan du se ett tydligt exempel på en karg källare helt i tegel. Efter lagat och putsat hela planet är nu källaren mycket mer gästvänlig och användbar än tidigare!

Offertförfrågan

Skorstensrenoveringar

Lätt bortglömd detalj på huset som också behöver omvårdnad

Klassiska skorstenar i tegel är en lätt bortsglömd detalj på huset som behöver precis lika mycket omvårdnad som övriga fasaden. En skorsten med puts kan med tiden lätt få kantskador, sprickor eller bitar som lossnar.

En skorstensrenovering är i grunden ganska lik en fasadrenovering med samma material. Skillnaden är att man måste ta större hänsyn till tätningen mot taket så avrinning fortsatt sker på ett korrekt sätt.

Hör av dig till oss med dina frågor om du undrar något om din skorsten och dess renoveringsbehov.

Offertförfrågan

Fasadtvätt och -målning

En fasadtvätt och/eller -målning kan göra huset som nytt igen

En renovering av fasaden är i många fall inte nödvändig. Man kan behålla kvaliteten och fräschören på fasaden länge med regelbundna tvättar. Men en putsfasad måste tvättas på rätt sätt för att inte skadas.

Vi utför både kompletta fasadtvättar i alla material, och kan även hjälpa till att måla om fasaden, oavsett om du vill måla om i samma färg eller testa något helt nytt!

Offertförfrågan

Murning

Gammal teknik, lika användbar nu som då

Det finns en härlig robusthet i något murat. En rejäl tegeltrappa eller mur runt tomten. I det hårda finns det samtidigt något vackert. En kakelugn blandat med andra mjukare material kan verkligen lyfta inredningen till nya höjder.

Att mura är en konst och kräver erfarenhet att göra bra och på ett korrekt sätt. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med ditt framtida murningsprojekt.

Offertförfrågan

Betongreparationer

Ingen vill ha sprickor i betongen

Betong kan också ta skada, hur hårt och beständigt det än kan verka. Många faktorer spelar in, utsätts ytan för dagligt slitage, hur bra var gjutningen, fick den bränna korrekt utan sprickor etc.

Att renovera hård betong är inte alltid lätt. Ytliga skador är relativt enkla att reparera. Se exempel nedan på en betongtrappa som sett bättre dagar innan vi fixade till den.

Offertförfrågan