Helrenovering fasadputs

Husensjö, Helsingborg

Tunnputsad tillbyggnad med ventilerad fasad.

Invändig puts källare

Helsingborg

Helrenovering invändiga tegelväggar med puts.

Renovering av fontän

Landskrona

Omfogning och renovering av fontän i tegel

Putslagning och fasadmålning

Domsten, Helsingborg

Putslagning och fasadmålning

Omfogning tegelfasad

Helsingborg

Omfogning av fasad i tegel

Renovering av betongtrappa

Görarp, Helsingborg

Renovering av betongtrappa

Tjockputsning av tegelfasad

Husensjö, Helsingborg

Tjockputsning av fasad i tegel